Kiedy wymagane są koncesje i zezwolenia?

W przypadku niektórych typów działalności gospodarczej oprócz zarejestrowania firmy wymagane jest posiadanie zezwolenia, koncesji lub licencji. W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej wymienione są rodzaje działalności, które wymagają pozwolenia. Koncesję trzeba posiadać między innymi w przypadku: produkcji i sprzedaży materiałów wybuchowych broni, paliwa, energii, przewozów lotniczych, prowadzenia kasyna, tworzenia i rozpowszechniania programów telewizyjnych i radiowych, ochrony osób oraz mienia.

Inną formą pozwolenia jest wpis do rejestru działalności regulowanej. Ten wpis wymagany jest w przypadku organizatorów imprez turystycznych, pośredników pracy, producentów i dystrybutorów środkami ochrony roślin, materiałów siewnych, biokomponentów, napojów spirytusowych, wyrobów winiarskich, wyrobów tytoniowych, przedsiębiorstw składowych, przedsiębiorstw zajmujących się kształceniem podyplomowym lekarzy oraz pielęgniarek, osób prowadzących praktyki lekarskie, psychologiczne, stacji kontroli pojazdów, kantorów i innych.

Natomiast zezwolenie wymagane jest w przypadku dystrybucji napojów alkoholowych, działalności związanej z grami hazardowymi, prowadzenia schronisk dla zwierząt, fundusze emerytalnych, banku i innych instytucji finansowych, giełdy towarowej, prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, produkcji leków i innych.

Licencja zaś jest wymagana w przypadku prowadzenia działalności związanej z przewozem kolejowym, taksówkowym oraz działalnością syndykową. Osoby, które otrzymały, któreś z otrzymanych pozwoleń nabywają uprawnienia do prowadzenia działalności na czas nieokreślony.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]