Nieujawnione dochody – czy jest się czego bać?

Bardzo często zdarza się, że przedsiębiorca, zaniża wysokość podstawy do opodatkowania. Jedni robią to nieświadomie np. źle obliczając wysokość, a inni zupełnie świadomie.  

Za niewykazanie w swoim zeznaniu podatkowym dochodów przedsiębiorca zapłaci podatek. Może on wynosić nawet 75% dochodów. Kiedy można powiedzieć, że dochód został ukryty? W momencie, gdy przedsiębiorca nie podaje do opodatkowania jakiś dochodów. W sytuacji, gdy dana osoba ma znacznie większe wydatki, niż dochody może się spodziewać kontroli.  Fiskus wie, które osoby prawdopodobnie zaniżają swój dochód, dzięki

informacjom z dokumentów, które otrzymają przy większych zakupach przedsiębiorcy. W momencie, gdy zostaje wszczęte postępowanie kontrolowane są zarówno wydatki, jak i dochody podatnika. Podatnik ma obowiązek przedstawić w urzędzie wszystkie deklaracje majątkowe oraz oświadczenia.

Wartość nieujawnionych przychodów ustala się na podstawie wydatków, które zostały poniesione w danym roku, a nie znajdują pokrycia w majątku, który posiada dany przedsiębiorca. Ponadto podatnik będzie musiał zapłacić 75% podatku w sytuacji, gdy gromadzi oszczędności na więcej niż jednym Indywidualnym Koncie Emerytalnym.  75% podatku przedsiębiorca będzie musiał zapłacić za dochody znajdujące się na każdym Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Warto zanim zdecyduje się nie ujawniać jakiś dochodów dobrze przeanalizować, czy się to opłaca. Po przeanalizowaniu okaże się, że wcale to nie jest opłacalne.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Wasze komentarze:

  1. Dlatego lepiej jest chować pieniądze w domu;p

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *